Peimari United tukirahasto

Haluamme mahdollistaa Peimari Unitedissa lasten ja nuorten harrastamisen, myös vähävaraisissa perheissä. Tämän takia seura on perustanut rahaston, jonka tarkoituksena on edesauttaa nuorten jalkapalloharrastusta, kun perheen sosioekonomisen tilanteen perusteella harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen olisi muutoin vaarassa.

Rahasto jakaa vuosittain tukia perheille, joilla voi olla muuten vaikeuksia kustantaa lapsen harrastamista Peimari Unitedissa. Vuosittaiset tukien suuruudet ja tuen kohteet valitsee rahaston johtoryhmä.


Tuen hakeminen

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee tulla esille perheen koko, pelaajan nimi ja henkilötiedot, hakijan henkilötiedot. Hakemuksessa tulee esittää luotettavat perustelut tuen tarpeelle ja määrälle. Hakemus käsitellään luottamuksellisesti ja sen näkevät ainoastaan valikoitu ryhmä. Hakemukset ja mahdolliset liitteet hävitetään päätöksen jälkeen.

Hakemus toimitetaan sähköpostilla : peimaricoordinator@gmail.com


Tukirahaston tukeminen

Ulkopuoliset toimijat ja yksityishenkilöt voivat halutessaan tukea Peimari United tukirahastoa lahjoittamalla tai testamenttaamalla sopivaksi katsomansa summan tukirahaston tilille FI21 4714 0010 0829 48. Tilisiirron viestikenttään merkataan: ”Tukirahasto/lahjoittajan nimi”.

Lisätiedot tukirahastosta: peimaricoordinator@gmail.com


Peimari United ry tukirahaston säännöt.pdf


Peimari United – Paimion ja Sauvon alueella toimiva jalkapallon erikoisseura.